Green grass lawn beside a lake, palm and greenery trees on background under cloudy sky in garden of public park

вештачка трава спушта траву земљиште двориште

Green grass lawn beside a lake, palm and greenery trees on background under cloudy sky in garden of public park

полагање вештачке траве травњак земља синтетичка трава травњак

Green grass lawn beside a lake, palm and greenery trees on background under cloudy sky in garden of public park

Травњак зелене траве поред дрвећа језера, палми и зеленила на позадини под облачним небом у башти јавног парка