Field hockey players in action at the Sultan Azlan Shah Cup tournament held in Ipoh, Malaysia between 5-13 May 2007.

Играчи хокеја на трави у акцији на турниру Султан Азлан Схах Цуп одржаном у Ипоху, Малезија између 5-13. Маја 2007.

Belgrade, Serbia November 17, 2016

Београд, Србија 17. новембра 2016

France, Yvelines, a sports ground in Les Mureaux

Француска, Ивелинес, спортско игралиште у Лес Муреаук

4

Вештачко постављање зеленог спортског травњака