2

Пикник са боцом белог вина, синтетичка трава

Playground in a park on the "Costa Verde" ("Green Coast") in Miraflores, Lima, Peru

Игралиште пројекта вештачке траве у парку у Лими, Перу